Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do klasyfikacji i zagęszczania odpadów poflotacyjnych” w Olkuszu na działce nr ew. gr. 4964/25

Informacja o składaniu powiadomień w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026