Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zimnodół w dniu 10.02.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 07:30 dnia 07.02.2017 do godz. 12:00 dnia 07.02.2017, prognozuje się i obserwuje wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź. W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować zgodnie z obowiązującymi procedurami PCZK.