Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Wspólna od nr 15  do oczyszczalni ścieków w dniu 28.08.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Skalska, blok nr 21, 20, 19, 18, 17 i budynek nr 3 w dniu 30.08.2017 r. od godz. 7.00 do godz. 13.00