Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców z Olkusza - część ul. Zagaje

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w Sienicznie wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości i rejonów:  Olkusz, ul. Zagaje, Wiśliczka, Sieniczno (lewa strona jadąc w kierunku Krakowa) w dniu 30.12.2016 r. od godz. 13.00 do godz. 21.00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Policja oraz Straż Miejska współpracują ze sobą, aby zminimalizować uciążliwości komunikacyjne osiedli Pakuska, Młodych, Słowiki, Śródmieście i Centrum. Mieszkańcy mają możliwość wyrażania swoich opinii dotyczących proponowanych rozwiązań w ankiecie internetowej, która jest dostępna pod adresem www.interankiety.pl/i/wGX9l7ao. Dodatkowo utworzone zostały cztery punkty stacjonarne:

  • Gimnazjum Nr 4, ul. Kosynierów 14, pn-pt 7:00-20:00
  • Biblioteka Filia Nr 5, ul. Konopnickiej 4, pn, wt 8:00-16:00, śr-pt 10:00-18:00
  • Biblioteka Filia Nr 3, ul. Legionów Polskich 14/8, pn, wt 8:00-16:00, śr-pt 10:00-18:00
  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pn 7:00-17:00, wt-pt 7:00-15:00

Zachęcamy do zabrania głosu w ankiecie. Opinie mieszkańców zbierane będą do 15 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o podjęciu Uchwały nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

Uwaga! 

Nowe terminy płatności za śmieci!

 

W związku z podjętą w dniu 29 listopada 2016 r. przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą Nr XXIV/348/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości RAZ NA KWARTAŁ, z dołu, bez wezwania, w następujący sposób:

 

1) do 15 kwietnia – za I kwartał każdego roku kalendarzowego,

2) do 15 lipca – za II kwartał każdego roku kalendarzowego,

3) do 15 października – za III kwartał każdego roku kalendarzowego,

4) do 27 grudnia – za IV kwartał każdego roku kalendarzowego.

 

Dopuszcza się także wnoszenie opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc z góry.

 

Opłaty można wnosić:

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniach i godzinach pracy Urzędu,

- na rachunek bankowy 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482,

- u inkasenta (w przypadku sołectw).

 

Wszelkie informacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. (32) 6260230.