Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1078K, 1080K i 1086K w miejscowościach Osiek i Sieniczno”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o spotkaniu informacyjnym dla Mieszkańców dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW” w Zimnodole na działkach nr 485 i 486.

PCZK w Olkuszu ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 2.08 do godz. 3:00 dnia 3.08 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.