Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zaprasza na spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Olkusz, które odbędzie się 28.06.2017 r. o godz. 15.10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Podczas spotkania poinformowani zostaną Państwo, jakie formy wsparcia można otrzymać od LGD oraz jakie korzyści mogą Państwo osiągnąć poprzez współpracę z LGD „Nad Białą Przemszą”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie rocznej zdolności przerobowej instalacji malarni” w Olkuszu przy Al. 1000 lecia 2a, dz. nr ew. gr. 3174/35

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2017r. poz. 783 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że na terenie Gminy Olkusz obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. 

Niezastosowanie się do powyższego zakazu pociąga za sobą odpowiedzialność karną wynikającą z w/w  ustawy.

Informacja o porządku obrad XXXII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 20 czerwca 2017 roku – godz. 15.30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega, że dnia 16.06.2017 r.  w godz. 13.00 do godz. 20.00  przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.