Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, pn. „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska”  oraz  powołania Komisji  Konkursowej 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz, Rynek 1 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  KIEROWNICZE URZĘDNICZE NACZELNIK WYDZIAŁU DROGOWO–INWESTYCYJNEGO pełny etat

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Olkusz, ul. Legionów Polskich

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – placówka dla dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4

Uwaga! 

Nowe terminy płatności za śmieci!

 

W związku z podjętą w dniu 29 listopada 2016 r. przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą Nr XXIV/348/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości RAZ NA KWARTAŁ, z dołu, bez wezwania, w następujący sposób:

 

1) do 15 kwietnia – za I kwartał każdego roku kalendarzowego,

2) do 15 lipca – za II kwartał każdego roku kalendarzowego,

3) do 15 października – za III kwartał każdego roku kalendarzowego,

4) do 27 grudnia – za IV kwartał każdego roku kalendarzowego.

 

Dopuszcza się także wnoszenie opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc z góry.

 

Opłaty można wnosić:

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniach i godzinach pracy Urzędu,

- na rachunek bankowy 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482,

- u inkasenta (w przypadku sołectw).

 

Wszelkie informacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. (32) 6260230.

Ogłoszenie o zmianach przepisów w zakresie uzyskiwania zgody na usunięcie drzew i krzewów