Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 12.10.2016 w godz. 8:00-13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Kosmolów - prawa strona od budynku remizy do końca.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu dla odbiorców wody w gminach Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu w sprawie jakości wody wydany w związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami o złej jakości wody pitnej, dostarczanej przez Przedsiębiorstwo do Mieszkańców gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze.

Ostrzeżenie Służby Celnej dot. nabywania wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do klasyfikacji i zagęszczania odpadów poflotacyjnych” w Olkuszu na działce nr ew. gr. 4964/25