Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina o możliwości otrzymania dotacji celowej w wysokości 2 500 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego, położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 10.30 dnia 17.06 do godz. 16.00 dnia 17.06 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opada deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 Obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia jw.

PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, że z powodu awarii w miejscowości Krzywopłoty, wystąpi przerwa w dostępie wody dla mieszkańców miejscowości Krzywopłoty, Bydlin-Zawadka w dniu 16.06.2016 r. od godz. 5:00 do godz. 14:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

PWiK sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: ul. Pomorska, ul. Stary Olkusz i ul. Gwarków w dniu 17.06.2016 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

PWiK sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Gorenice, ul. Krakowska, ul. Stawowa, ul. Skośna oraz Zawada w dniu 16.06.2016 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.