Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dot. zawiadomienia o wyłożeniu projektów zmian planów zadań ochronnych ustanowionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dla obszarów NATURA 2000: 1. Pasmo Policy PLB120006, 2. Jaroszowiec PLH120006, 3. Na Policy PLH120012

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym na temat obowiązujących regulacji prawnych w zakresie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. A. Mickiewicza 2.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Uruchomienie cynkowni ogniowej w istniejącej hali produkcyjnej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 21C, na działce nr 2176/2”

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu; Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu, Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ppłk pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu, Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu oraz Szkoły Podstawowej im Jana Kochanowskiego w Osieku.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu.

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektorów: Przedszkola Nr 7 im. Juliana Tuwima w Olkuszu, Przedszkola Nr 8 im. Jana Brzechwy w Olkuszu oraz Przedszkola w Zedermanie.