Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W związku z odbywającym się Festiwalem Funduszy Europejskich informujemy o planowanych utrudnieniach w ruchu:

- piątek 19.08.2016 od godzin popołudniowych, sobota 20.08.2016: częściowe ograniczenie ruchu w rynku - możliwy wjazd ul. Żuradzką oraz wyjazd ul. Floriańską (wyłącznie), ograniczenie możliwości parkowania pojazdów,

- niedziela 21.08.2016: całkowite wyłączenie rynku z ruchu oraz zakaz parkowania,

- poniedziałek 22.08.2016: możliwe utrudnienia w ruchu, ograniczenie możliwości parkowania pojazdów.

OGŁOSZENIE o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania prowadzenie „ Szkółki Piłkarskiej dla dzieci w Gorenicach” w okresie od 05.09.2016r. do 31.10.2016r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997r., z późniejszymi zmianami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zmiana nr 22.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega, że dziś tj. 09.08.2016 r. od godz. 15.00 do godz. 24.00.  przewiduje się wystąpienie burz  z opadami deszczu do 35 mm., oraz porywami wiatru do 70 km/h . Lokalnie grad.