Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, dla terenów położonych  w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada  i  II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ostrzeżenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o burzach z porywami wiatru

Ogłoszenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w sprawie naboru do służby przygotowawczej.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, turystki i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w roku 2016.

Informacja Nowego Szpitala w Olkuszu dotycząca zmiany numerów telefonów w szpitalu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat z obszaru Gminy Olkusz oraz powołania Komisji Konkursowej.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu informuje, że jak co roku organizowana będzie wystawa Olkuskich Artystów (czas trwania wystawy 27.05-15.06.2016).