Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informujemy, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE SAREX 16/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności, w którym udział weźmie Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap A (dotyczy projektowanego terenu infrastruktury technicznej wodociągów zlokalizowanego na działkach leśnych nr 301, 302 oraz działce drogowej nr 356 w obrębie ewidencyjnym Podlesie) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Od 3.06.2016 r. zostaje wprowadzona stała organizacja ruchu w obrębie Olkuskiej Starówki wraz z zamknięciem ul. Krakowskiej dla ruchu kołowego. Wprowadza się również ograniczenie dostaw zaopatrzenia do godzin: 6:00-11:00 oraz 16:00-18:00 w obrębie całej Starówki, tj Rynku oraz ulic: Augustiańskiej, Bóżniczej, Basztowej, Floriańskiej, Krakowskiej, Krzywej, Sławkowskiej i Żuradzkiej.

PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Sekcja Drogowa Sędziszów informuje, że w dniach 02.06.2016-09.06.2016 będą dokonywane odpryski terenu wzdłuż toru kolejowego chemicznymi środkami chwastobójczymi typu "GLYFOS 360 SLA".

W związku z powyższym ostrzega się przed wstępem na teren kolejowy oraz wypasem zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie toru w okresie karencji stosowania środka.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w konkursie na wolne stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zawiadamia, że w dniu 16.05.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie cynkowni ogniowej w istniejącej hali produkcyjnej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 21C, na działce nr 2176/2”.