Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 15/L/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa magistrali sieci wodociągowej z kablem sterowniczym w technologii światłowodowej w terenie zamkniętym PKO wraz z przekroczeniem i odciążeniem torów linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny i linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy w msc. Podlesie, Rabsztyn, Olkusz, na działkach nr 293 obr. 0021 Podlesie, jedn. ewid. Olkusz, nr 212/1 obr. 0013 Rabsztyn, jedn. ewid. Olkusz i nr 3521/5 obr. 0001 Olkusz, jedn. ewid. Olkusz Miasto.

- Pełna treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego

- Pełna treść informacji do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że przyjmowane są wnioski w/s udzielenia dotacji celowej w wysokości do 2500 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego, położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr ew. 776/43, 776/44 i 864/5 w Olkuszu, przy ul. Głowackiego 21”.

OGŁOSZENIE o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „KM” w Olkuszu.

Informujemy że w dniu 2.05.2016 r PSZOK przy ul. Partyzantów 5 będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadamia się o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6,1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  „Remont gazociągu relacji Zederman-Tworzeń o długości ok. 600 m w Olkuszu w zakresie budowy gazociągu DN MOP 5,5MPa”