Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o składaniu powiadomień w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

Informacja dla właścicieli lasów o pracach obserwacyjno – pomiarowych  w ramach realizacji zadania pn.: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018  w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

Ogłoszenie o spotkaniu dot.  projektu zagospodarowania terenu tzw. "Dolinki" na Osiedlu Młodych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno- konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji w ramach organizowanych przez LGD naborów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”.