Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w sprawie naboru do służby przygotowawczej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat z obszaru Gminy Olkusz oraz powołania Komisji Konkursowej.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, turystki i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w roku 2016.

Informacja Nowego Szpitala w Olkuszu dotycząca zmiany numerów telefonów w szpitalu.

Obwieszczenie SKO o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie SKO.Oś./4170/21/2016.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu informuje, że jak co roku organizowana będzie wystawa Olkuskich Artystów (czas trwania wystawy 27.05-15.06.2016).

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 Obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”.