Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWIK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.07.2016 r. w godz. 7.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Zederman.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w 2016r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

W ślad za pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: część Sieniczna, część Osieka, Zederman i Kogutek w dniu 05.07.2016 r. od godz. 7.00 do godz. 17.00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz informuje, że zgodnie z decyzją Starosty Olkuskiego pismo ZD-2/661/PS/G/3/16 z dnia 27.06.2016 r. z dniem 12.07.2016 r. zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w obrębie Olkuskiej Starówki.

Informacja o dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania: „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2016 roku”