Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z dwóch instalacji o łącznej mocy do 2 MW na działce nr  484 obręb Zimnodół, Gmina Olkusz”

Małopolskie konkursy - edukacja online i oddanie hołdu św. Maksymilianowi Kolbe

Informacja o zmianach do projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Olkusz zaproponowanych podczas trwania konsultacji społecznych w jednostkach pomocniczych Gminy Olkusz

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o planowanej pierwszej turze rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2021.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym z przeznaczeniem na zakład odlewnictwa elastomerów poliuretanowych w Olkuszu przy Al. 1000-lecia na działce o nr ew. gr. 5054/1”