Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn.”Akademia Aktywnych”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym z przeznaczeniem na zakład odlewnictwa elastomerów poliuretanowych”  w Olkuszu, przy Al. 1000-lecia, na działce nr ew. gr. 5054/1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków handlowo - usługowych na dz. nr ew. gr. 831/1, 609/20, 827, 828 obr. Pomorzany, gmina Olkusz”

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu suskiego, powiatu wadowickiego

Loga Projektowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu ogłasza nabór na następujące wolne stanowiska pracy (umowa o pracę) w obrębie Kwartału Królewskiego, obejmującego podziemny Ratusz, Basztę oraz budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną:

- Młodszy instruktor/ka

- Sprzątacz/ka

- Obsługa sklepiku

- Operator/ka multimedialny/a

- Obsługa kas biletowych

Pełna treść ww. ogłoszeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu: http://bit.ly/2OG9pjh

Informacja Starostwa Powiatowego w Olkuszu dot. ankiety dla przedstawicieli organizacji pozarządowych