Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn.„Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: część Sieniczna (lewa strona), Zagaje, Wiśliczka, część Kosmolowa (do nr 153 od Olkusza prawa i lewa strona), Olewin, w dniu 29.03.2022 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Informacja o porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 marca  2022, godz. 15:30

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування/ Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS