Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o odwołaniu najbliższych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza cji zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej mogą nastąpić zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Gorenice, ul. Kochmańska  w dniu 06.04.2021 r. od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2020 roku w Gmini e Olkusz

Informacja o funkcjonowaniu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu 03.04.2021r. (sobota)