Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o przesunięciu ter minu kwalifikacji wojskowej w związku z sytuacja pandemiczna na terenie kraju

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z dwóch instalacji o łącznej mocy do 2 MW na działce nr 484 obręb Zimnodół, Gmina Olkusz”

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU W TRYBIE ZDALNYM

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu o odwołaniu cyklicznych szkoleń które miały odbywać się we wtorki i czwartki w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. przyjmowania wniosków od rolników którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF)