Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu z okazji uroczystego nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza Panu Günterowi Pabst w dniu 17 września 2021 roku (piątek) o godz. 17:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Żurada: ul. Wierzbie, ul. Leśników, ul. Akacjowa i część ul. Starowiejskiej (od skrzyżowania z ul. Leśników do lasu) w dniu 14.09.2021 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 15 września  2021, godz. 15:30 w trybie stacjonarnym w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

Informacja o przedłużeniu naboru w projekcie "Kierunek Kariera" dla osób z wyższym wykształceniem

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych niż niebezpieczne zbieranych selektywnie na terenie dz. nr ew. gr. 617/37 zlokalizowanej  w Olkuszu”

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Nad Białą Przemszą. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.

https://docs.google.com/forms/d/1lrtV3EIvJ9knFw7i416OrizBHUj0wF4WRUb0m5kMxRQ/viewform?
Z góry dziękujemy za pomoc!

Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą