Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących – także dla osób w wieku 25 – 50 lat posiadających wykształcenie policealne/pomaturalne!

Informacja Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o konferencji dla hodowców i producentów trzody chlewnej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn.”Akademia Aktywnych”

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym z przeznaczeniem na zakład odlewnictwa elastomerów poliuretanowych”  w Olkuszu, przy Al. 1000-lecia, na działce nr ew. gr. 5054/1

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko