Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Loga Projektowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu ogłasza nabór na następujące wolne stanowiska pracy (umowa o pracę) w obrębie Kwartału Królewskiego, obejmującego podziemny Ratusz, Basztę oraz budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną:

- Młodszy instruktor/ka

- Sprzątacz/ka

- Obsługa sklepiku

- Operator/ka multimedialny/a

- Obsługa kas biletowych

Pełna treść ww. ogłoszeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu: http://bit.ly/2OG9pjh

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków handlowo - usługowych na dz. nr ew. gr. 831/1, 609/20, 827, 828 obr. Pomorzany, gmina Olkusz”

Informacja Starostwa Powiatowego w Olkuszu dot. ankiety dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza, powiatu limanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu olkuskiego, powiatu suskiego, powiatu wadowickiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych niż niebezpieczne zbieranych selektywnie na terenie dz. nr ew. gr. 617/37 zlokalizowanej  w Olkuszu”.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu suskiego, powiatu wadowickiego

Informacja o szkoleniach dot. rozliczania zeznań podatkowych oraz ulgi termomodernizacyjnej organizowanych w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu