Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanych na obszarze województwa małopolskiego intensywnych opadach deszczu do godz. 17.00 dnia 24.08.2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza rekrutacje dzieci do placówki wsparcia dziennego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza rekrutacje dzieci do placówki wsparcia dziennego – praca podwórkowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców Olkusz ul. Olewińska, ul. Minkiewicza, w dniu 20.08.2021 r. od godz. 7:00 do godz. 18:00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gorenice-Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konsultacjach drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

"Informujemy, iż w dniu 11.09.2021r.(sobota) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny."