Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacja o naborach naborów ogłoszonych przez ARiMR

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dot. konkursu „Małopolska Wieś 2022” na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.