Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przemysłowego z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą w zakresie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowy i budowy infrastruktury technicznej przy ul. Wspólnej 17 w Olkuszu na działkach nr: 2114/37, 2114/38, 2114/39, 2114/40, 4964/54 – jednostka ewid.: Olkusz_M, Obr. ewid.: 121205_4.0001, Olkusz.”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej pn.: „Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Informacja Gminnego Komisarza Spisowego - Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w miejscowości Żurada, gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o rekrutacji w projekcie Łap Skilla, adresowanym dla osób w wieku 18 – 24 lat, którzy chcą zmienić swoją sytuację zawodową