Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przemysłowego z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą w zakresie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowy i budowy infrastruktury technicznej przy ul. Wspólnej 17 w Olkuszu

Informacja Urzędu Skarbowego w Olkuszu dot, wymogu wcześniejszej rejestracji wizyt w urzędzie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej mogą nastąpić zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Gorenice, ul. Kochmańska  w dniu 06.04.2021 r. od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o odwołaniu najbliższych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!