Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Piaskowa, ul. Kolorowa i ul. Budowlanych w dniu 26.10.2021 r. od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Zederman - Tworzeń długości ok. 2438m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-lecia”

Informacja PFRON dot. projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w dniu 28 października 2021 roku zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ul. Przemysłowej w Olkuszu w związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z jej przebudową.

Przemysłowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu 19 października 2021 r. decyzji Nr 10/BK/2021 znak: WI-II.7840.1.46.2021.MBB o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa i przebudowa przejazdu w km 39+717 (km istn.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 38+230 do km 41+150 w ramach projektu ”Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w dniu 28 października 2021 roku zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ul. Elizy Orzeszkowej w Olkuszu w związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z jej przebudową.

Orzeszkowej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022