Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Prośba Kierownika USC w Olkuszu o zgłaszanie do dnia 29 kwietnia 2022 roku, do Urzędu Stanu Cywilnego w Olkuszu Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Informacja o dodatkowych dyżurach dla obywateli Ukrainy dot. świadczenia 500+ na terenie powiatu olkuskiego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn.„Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu”

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021 roku w Gminie Olkusz

Informacja dot. nagród ekologicznych UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: część Sieniczna (lewa strona), Zagaje, Wiśliczka, część Kosmolowa (do nr 153 od Olkusza prawa i lewa strona), Olewin, w dniu 29.03.2022 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Informacja o porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 marca  2022, godz. 15:30