Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się działek: nr 5096/10 o pow. 1,0779 ha, nr 5096/6 o pow. 0,8394 ha, nr 5083/5 o pow. 0,0020 ha, o łącznej powierzchni: 1,9193ha położonej w Olkuszu w rejonie drogi krajowej nr 94

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Olkusz, położonych w Olkuszu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wykaz udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej  w Olkuszu  przy ulicy  Króla Kazimierza Wielkiego 44 o numerze ewidencyjnym 2603 o powierzchni 480m2, stanowiącego własność Gminy Olkusz, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiących własność Gminy Olkusz