Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości  przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 07.06.2021 r. do 27.06.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Olkusz

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wynik V przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 840/13 (pow.2745m2) i 840/14 (pow.30m2) o łącznej powierzchni 2775m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 24.05.2021 r. do 13.06.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy