Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wykaz nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz  najemców, stanowiących własność Gminy Olkusz

Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki o numerze 2148/13 o powierzchni 534m2, położonej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej

Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o numerach: działka nr 1231/7 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/10 o powierzchni 159m2 - łącznie 659m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty

Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o numerach: działka nr 1231/5 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/8 o powierzchni 137m2 - łącznie 637m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty

Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o numerach: działka nr 1231/9 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/11 o powierzchni 159m2 - łącznie 659m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty

Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o numerach: działka nr 1231/6 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/9 o powierzchni 143m2 - łącznie 643m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty