UMiG OlkuszOchrona środowiska jest naszym wspólnym obowiązkiem. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z działań zorientowanych na troskę o najbliższe otoczenie. Koszt wykonania przyłącza do sieci może jednak przekraczać możliwości wielu domowych budżetów, dlatego Burmistrz Roman Piaśnik zachęca Mieszkańców do korzystania z dofinansowania ze środków Gminy Olkusz.

WFOŚInformujemy, iż Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2015 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Raz Dwa TrzyĆwierć wieku temu, a dokładniej w lutym 1990 roku, czterech studentów zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej założyło zespół, który zaledwie trzy miesiące później wygrał Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. 21 kwietnia zagrali w Olkuszu, na scenie Miejskiego Domu Kultury, i dowiedli, że upływ czasu nie pozbawił ich ani rockowej energii, ani fascynacji współczesną poezją, z których połączenia zrodził się ich charakterystyczny styl. Styl zapewniający im wielu wiernych fanów.

Imprezy w RynkuPogoda za oknem coraz bardziej sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. W centrum miasta organizowane będą imprezy, których harmonogram przedstawiamy w dalszej części wiadomości. Już teraz gorąco zapraszamy!

Ku PamięciW ubiegły piątek, 17 kwietnia br., w Centrum Kultury MOK otwarta została wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora. Składają się na nią dzieła plastyczne tego wybitnego artysty, eksponaty z założonego przez niego teatru Cricot 2, a także zainspirowane jego dokonaniami prace malarza Stanisława Wywioła. Wystawa „Ku pamięci...” jest częścią olkuskich rocznicowych obchodów, w ramach których zaplanowane zostały też wykłady i warsztaty artystyczne.

Tak dla inicjatyw kulturalnychMieszkańcy Gminy Olkusz bardzo chętnie korzystają z dostępnej oferty kulturalnej oraz turystycznej. Co więcej, wykazują się w tym zakresie własną aktywnością, inicjując wydarzenia cieszące się dużą popularnością. Burmistrz Roman Piaśnik postanowił wesprzeć najbardziej obiecujące projekty z zakresu kultury, turystyki i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Alkohol - spotkaniePełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza osoby dorosłe, które dorastały w domu rodzinnym z problemem alkoholowym, do nowo powstającej grupy warsztatowo - edukacyjnej. Spotkania odbywać się będą we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00 w Olkuszu ul. Szpitalna 9. Co ważne – uczestnictwo w spotkaniach grupy jest bezpłatne. Pierwsze spotkanie przewidziane jest 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.00.

Punkt WsparciaPełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przypomina mieszkańcom Gminy Olkusz o możliwości dalszego korzystania z bezpłatnych porad w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 9.

Patriotyzm JutraMuzeum Historii Polski od kilku lat ogłasza ogólnopolski konkurs Programu „Patriotyzm Jutra”. W tym roku miała miejsce jego VII edycja, w której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło do rozdysponowania 2 mln zł. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

Talenty Małopolski 2015Trwa jubileuszowa edycja największej w naszym regionie imprezy będącej równocześnie prezentacją i promocją uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej. Niedawno pisaliśmy o przeglądzie zespołów dramatycznych Teatralia. 13 kwietnia, również w ramach XXV Powiatowego Festiwalu Kultury i również w olkuskim MDK, odbyły się przesłuchania uczestników Form Muzycznych.

PiMBP logoPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu otrzymała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek nieodpłatnie darowiznę oprogramowania Microsoft o wartości 50 554 USD (wartość w złotych stan na dzień 30.03.2015 wynosi 190 512 zł).

UMiG OlkuszW związku z dobiegającą końca realizacją inwestycji w ramach projektu pn: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” -  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o spoczywającym na właścicielach nieruchomości obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Strona 1 z 43

Informacja dla Mieszkańców Osiedla Pakuska w sprawie wykonania włączenia ulicy Armii Krajowej do ulicy Osieckiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej w Olkuszu, na której dokonuje się wyboru przewodniczącego Komisji i jego zastępcy, odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przesyła w załączeniu materiały informacyjne dotyczące akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz (zmiana nr 19) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "POMOST" w Olkuszu zwraca się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o głosowanie w wyborach na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM) ogłoszonych przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Wybory prezydenckie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Nowe zasady  gospodarki odpadami Internatywny plan miasta i gminy Projekty nie tylko unijne Zaopatrzenie w wod mieszkacw Ziemi Olkuskiej po zakoczeniu eksploatacji z przez Zakad Grniczo-Hutniczy Bolesaw Katalog olkuskiej biblioteki Powszechna Samoobrona Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu Olkuskiego Olkuskie Szlaki Ekologia w biurze - to si opaca Indeks Firm www.visitmalopolska.pl Audioprzewodnik ISO dla obszarów metropolitalnych cyfrowy urząd EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wirtualny Olkusz Praca na Czysto Gminne Centrum Zarzdzania Kryzysowego Bezpieczny straak Platforma Usug Elektronicznych ZUS
  • BIP
  • Miasta Partnerskie
  • Komunikat o stanie powietrza
  • Zwiazek Komunikacji Międzygminnej
  • Pogoda