Salon PoezjiPropozycją olkuskiej Biblioteki na spędzenie sobotniego popołudnia było spotkanie z poezją Łukasza Jarosza. Wszystkie osoby, które skorzystały z tej możliwości miały okazję wysłuchać wierszy olkuskiego poety w gwiazdorskim wykonaniu.

NeonówkaW 15-lecie istnienia Kabaret Neo-Nówka ponownie dotarł do naszego miasta. Ponownie, bo nie był to pierwszy występ Romana Żurka, Michała Gawlińskiego i Radosława Bieleckiego w Olkuszu. Gościliśmy ich już m. in. podczas tournée „Kabareton – Najśmieszniejsi 2009”, kiedy to bawili tutejszą publiczność wraz z Paranienormalnymi oraz Cegłą.

Noc MuzeówOlkusz nie ma powodów do wstydu, jeśli chodzi o ofertę muzealną. Ba, możemy być dumni z zaliczanych do największych i najwartościowszych w kraju zbiorów afrykanistycznych, stałej ekspozycji dzieł „Michała Anioła od wikliny”, a także kolekcji prezentujących dzieje regionu i uznawane za jedne z najstarszych w Europie tradycje pożarnicze, czy wreszcie galerii współczesnej sztuki polskiej.

Rada GospodarczaJednym z najważniejszych zadań, stojącym przed Gminą Olkusz, jest stymulacja rozwoju gospodarczego oraz promowanie działań, które w efekcie mają przyczynić się do wzrostu liczby miejsc pracy w Gminie. Aby skutecznie dążyć do realizacji tych zamierzeń Burmistrz Roman Piaśnik powołał specjalny zespół zadaniowy, którego inauguracyjne posiedzenie miało miejsce 12 maja 2015 r.

Wybory ŁawnikówZ dniem 31 grudnia bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2011 r. na kadencję 2012- 2015. Przy wyborach ławniczych mają zastosowanie przepisy rozdziału 7, artykuły od 158 do 175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ) – zwanej dalej USP.

Remont DW 791Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpoczął prace remontowe na Drodze Wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz-Trzebinia. W Niesułowicach służby drogowe zrywają zniszczony asfalt, w miejsce którego zostanie ułożona nowa warstwa. Do czasu zakończenia prac kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Tadeusz GumółkaOdszedł Tadeusz Gumółka, Radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, społecznik, odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Pogrzeb Śp. Tadeusza odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 16.00 w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Kruszcowej w Olkuszu.

Pierwszy Dzwonek

Komunikat w sprawie realizacji II edycji programu „Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Olkusz w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

II WŚ8. maja w parku miejskim przy pomniku „Poległym za Ojczyznę i pomordowanych przez faszystów w latach 1939 – 1945” odbyły się obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Olkuszu, podobnie jak w innych zakątkach nie tylko Polski, ale i całego świata, pamiętano o bohaterach sprzed lat, którzy przez długie miesiące walczyli o wolność i pokój z niemieckim okupantem.

 

Czytaj więcej...

Strona 1 z 45

PWiK Sp. z o.o. w Olkusz ul. Kluczewska 4 zawiadamia że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 21.05.2015 r. w godzinach 15.00-20.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców Olkusza ulic: Długiej, Białej, Zacisze, Kołłątaja, Mieszka I, Ponikowskiej, Pomorskiej, Stary Olkusz, Gwarków. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Zawiadomienie o powtórnym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w związku z poszerzeniem zakresu wniosku pn.: „Budowa kotła wodnego typu WR-12N K2 oraz instalacji odpylania spalin w centralnej ciepłowni przy ul. Przemysłowej w Olkuszu" na działkach nr ew. gr. 3686/5, 3586/11, 3574/7.

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

W dniu 12 maja 2015 r. w godzinach 6.00 – 19.00 na terenie Olkusza odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzenia z powietrza. W związku z tym uruchamiany będzie okresowo akustyczny system alarmowy tj. syreny alarmowe na obszarze miasta.

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów.

Termin wyłożenia do wglądu listy Członków Izb Rolniczych.

Wybory prezydenckie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Nowe zasady  gospodarki odpadami Internatywny plan miasta i gminy Projekty nie tylko unijne Zaopatrzenie w wod mieszkacw Ziemi Olkuskiej po zakoczeniu eksploatacji z przez Zakad Grniczo-Hutniczy Bolesaw Katalog olkuskiej biblioteki Powszechna Samoobrona Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu Olkuskiego Olkuskie Szlaki Ekologia w biurze - to si opaca Indeks Firm www.visitmalopolska.pl Audioprzewodnik ISO dla obszarów metropolitalnych cyfrowy urząd EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wirtualny Olkusz Praca na Czysto Gminne Centrum Zarzdzania Kryzysowego Bezpieczny straak Platforma Usug Elektronicznych ZUS
  • BIP
  • Miasta Partnerskie
  • Komunikat o stanie powietrza
  • Zwiazek Komunikacji Międzygminnej
  • Pogoda