Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

 • /7.10.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 07.10.2016r. do 28.10.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości...

 • /28.09.2016/ Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji zatwierdzającej z urzędu podział działki o nieuregulowanym stanie prawnym

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza VI  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia.

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.09.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości...

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 09.09.2016 r. do 30.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • /2.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229, w dniach od 02.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu....

Komunikaty

 • /20.10.2016/ Informacja

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 21.10.2016 r. do 11.11.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

 • /14.10.2016/ Informacja

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia”

 • /14.10.2016/ Informacja

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zaprasza 19 października na spotkanie informacyjno- konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji w ramach organizowanych przez LGD naborów.

 • /14.10.2016/ Informacja dla przewoźników

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, art 78.2 otrzymuje następujące brzmienie: "Zezwolenia na...

 • /13.10.2016/ Informacja

  Informacja dla właścicieli lasów i rolników o prowadzonej w dniach 17.10.2016r. - 22.10.2016r. w lasach całego kraju inwentaryzacji dzików

 • /12.10.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o trwających pracach budowlanych polegających na przebudowie ciągów pieszo-jezdnych w ul. Górniczej blok 32-32b. W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w ruchu w...