Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza VI  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia.

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.09.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości...

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 09.09.2016 r. do 30.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • /2.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229, w dniach od 02.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu....

 • /25.08.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30.

 • /19.08.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  19.08.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości gruntowej nr 1668/1 o pow. 1814m2, objętej księgą...

Komunikaty

 • /26.09.2016/ Ogłoszenie

  Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

 • /26.09.2016/ Informacja

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno- konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji w ramach organizowanych przez LGD naborów.

 • /26.09.2016/ Informacja

  Informacja dla właścicieli lasów o pracach obserwacyjno – pomiarowych  w ramach realizacji zadania pn.: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk...

 • /26.09.2016/ Ogłoszenie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu...

 • /23.09.2016/ Ogłoszenie

  Ogłoszenie o spotkaniu dot.  projektu zagospodarowania terenu tzw. "Dolinki" na Osiedlu Młodych

 • /23.09.2016/ Ogłoszenie

  XXI  sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 27 września 2016 roku ( wtorek) o godz. 15.30  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i  Gminy Olkusz,  ul. Rynek 1.