Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

Komunikaty

 • /19.03.2018/ Ogłoszenie

  PWiK sp. z o.o. informuje, że w dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 7 kwietnia 2018 r. będzie prowadzona profilaktyczna dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze za pomocą...

 • /19.03.2018/ Obwieszczenie

  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji dot. inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń"

 • /16.03.2018/ Komunikat

  Ostrzeżenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o spadku temperatury i zamarzaniu nawierzchni dróg oraz chodników.

 • /15.03.2018/ Ogłoszenie

  W dniu 22.03.2018 r., na czas realizacji zadania pn. "Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku dawnego starostwa oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego zespołu",...

 • /15.03.2018/ Informacja

  Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu dot. zawartości ołowiu i kadmu w wodach z ujęć PWiK Olkusz

 • /14.03.2018/ Informacja

  Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r.