Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zakup nowej, dodatkowej linii do produkcji chelatowych nawozów multimikroelementowych w formie mikrogranulatu („jedna granula”) w Olkuszu przy Al. 1000 lecia 15G” na terenie działki nr ew. gr. 4984.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie dwóch zbiorników na O2 i N2 w Olkuszu przy Al. 1000 1K na działce nr ew. gr. 3617/45”

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dot. przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę przestarzałego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na biomasę /pelet/ spełniający wymogi Ekoprojektu. 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie ograniczeń w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne

 

Z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców.