Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wszczęciu postępowania na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa stacji Olkusz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel-Bukowno-Sosnowiec Płd"

Ostrzeżenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu do godz. 18:00 dnia 11.02 br.

Informacja Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. dot. konsultacji społecznych w zakresie opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego