Miasto i Gmina Olkusz

Ferie 2014

Ferie 2014Już tylko kilka dni pozostało do ferii - tak długo wyczekiwanych przez wszystkich uczniów. Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowały specjalne atrakcje zapewniające różnorodne formy spędzania tego czasu. Prezentujemy szczegółowy program.

Aby powiększyć program należy kliknąć w jego miniaturę.

 

 


Miejski Ośrodek Kultury


MOK Ferie 2014

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


MOSiR Ferie 2014

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna


PiMBP Ferie 2014


Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na zabudowę malarni wewnątrz istniejącej hali należącej do zakładu OWENT Sp. z o.o. w Olkuszu".

 

W związku z przekazaną informacją od wykonawcy robót przebudowy ul. Jana Pawła II w Olkuszu Wydział Drogowy informuje, że w dniach od 10.04.2014 r. do 31.05.2014 r. nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Sosnowej do posesji 11, natomiast od 10.04.2014 r. zostanie przywrócony ruch w ul. Jana Pawła II na odcinku od posesji 28 do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej.

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. p.n. "Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Olkuszu".

 

Dnia 08.04.2014 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz odbędzie się sesja Rady Miejskiej, przedmiotem której będzie m.in. uchwalenie projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla czterech stref oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części miasta Olkusza. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje, iż, z uwagi na organizowane uroczystości
„ZŁOTYCH GODÓW", do 30 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Olkuszu (pokój nr 127) można zgłaszać jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (pary, które w roku 1964 zawarły związek małżeński).
Przy zgłoszeniu jubilaci winni posiadać dowody osobiste i odpis aktu małżeństwa (jeżeli małżeństwo było zawarte poza Olkuszem).

Gmina  Olkusz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu; 32-300 Olkusz; ul. Kochanowskiego 2.

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Nowe zasady  gospodarki odpadami Internatywny plan miasta i gminy Projekty nie tylko unijne Powszechna Samoobrona Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu Olkuskiego Olkuskie Szlaki Ekologia w biurze - to si opaca Indeks Firm Bajkowa Polska www.visitmalopolska.pl Audioprzewodnik olkusz.otodom.pl ISO dla obszarów metropolitalnych cyfrowy urząd EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wirtualny Olkusz TV Małopolska Praca na Czysto Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Bezpieczny straak Platforma Usug Elektronicznych ZUS
  • BIP
  • Miasta Partnerskie
  • Komunikat o stanie powietrza
  • Zwiazek Komunikacji Międzygminnej
  • Pogoda