Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dokładnie za miesiąc rodziny spełniające określone w ustawie wymogi będą mogły sięgnąć po pieniądze z programu rządowego „Rodzina 500+”. Wnioski można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. w miejscu zamieszkania. W formularze wniosków lepiej zaopatrzyć się wcześniej. Gotowe druki będą czekały na mieszkańców od połowy marca. W Olkuszu instytucją koordynującą program jest Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym przygotowania trwają od kilku tygodni.

Gdzie pobrać wniosek, a gdzie złożyć?

- Wnioski będzie można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Olkuszu al. 1000-lecia  15c w wersji papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.  E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku w tradycyjnej formie, będą mogły pobrać papierowy kwestionariusz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, a także wydrukować wzór pobrany z internetu – tłumaczy Danuta Pietraszewska, dyrektor olkuskiego OPS. Jak zapewnia, Ośrodek od kilku tygodni intensywnie przygotowuje się do przyjęcia wnioskodawców z naszej gminy. Pracownicy, którzy będą obsługiwać program w gminie Olkusz, musieli przejść odpowiednie szkolenia, a obecnie trwa organizowanie biura, zamówiono już druki wniosków. Można spodziewać się, że w ciągu pierwszego miesiąca siedzibę olkuskiego OPS odwiedzi kilka tysięcy osób.

- Za realizację procedury związanej z programem „Rodzina 500 +”, a więc wydawanie druków i przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja oraz wypłacanie pieniędzy, odpowiadają gminy. Dlatego też dużo wcześniej rozpoczęliśmy przygotowania, ponieważ spodziewamy się wzmożonej pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dla wszystkich samorządów jest to nowe doświadczenie. O ile od strony organizacyjnej jesteśmy w stanie się w sporym zakresie przygotować, tak liczymy się z tym, że mogą pojawić się jakieś przeszkody, których nie przewidzimy w tym momencie. Mogę jednak zadeklarować, że będziemy na bieżąco reagować – mówi Bożena Krok, wiceburmistrz Olkusza.

Ile rodzin z gminy Olkusz będzie objętych programem?

W tym momencie trudno powiedzieć, ile olkuskich rodzin jest uprawnionych do pobierania tego świadczenia. Ze statystyk Urzędu Miasta i Gminy Olkusz wynika, że na terenie gminy mieszka 5 206 rodzin z dziećmi (stan na 17 lutego 2016 r.). Weryfikacja wniosków pozwoli dopiero ocenić, które z nich będą objęte programem „Rodzina 500+”. Rodzin z jednym dzieckiem mieszka w gminie Olkusz 2 895, z dwójką – 1873, z trójką – 314, natomiast rodzin z czworgiem i więcej dzieci 124.

Kilka ważnych terminów

  • 1 kwietnia 2016 r. – od tego dnia można składać wnioski. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.  w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata nastąpi z odpowiednim wyrównaniem, w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
  • Od 1 lipca 2016 r. – Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r.).
  • 1 rok – decyzja o przyznaniu  pierwszego świadczenia jest ważna 1 rok do dnia 30 września 2017 r. Na kolejny okres będzie trzeba złożyć wniosek ponownie od dnia 1 sierpnia danego roku.

Wypłaty

Świadczenie będzie wypłacane niezwłocznie po wydaniu decyzji administracyjnej  w sposób dogodny dla rodziny : przelewem na konto  lub przekazem pocztowym.

Jak się przygotować?

Ośrodek Pomocy Społecznej zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby procedura przyjmowania wniosków przebiegła tak sprawnie, jak to tylko będzie możliwe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że teoretycznie zainteresowanych będzie kilka tysięcy opiekunów dzieci, na które przysługuje świadczenie.  Na skrócenie czasu oczekiwania w kolejce wpłynąć mogą w dużej mierze sami mieszkańcy, dlatego też warto, abyśmy wszyscy pamiętali o trzech ważnych zasadach, których stosowanie pomoże wszystkim.

  1. Zaopatrz się we wniosek przed dniem 1 kwietnia.
  2. Złóż prawidłowo wypełniony wniosek.
  3. Skompletuj niezbędne załączniki.

Jeśli nie wiesz, co wpisać w daną rubrykę, zostaw w niej puste miejsce i poproś pracownika o pomoc.  Informacje, których jesteś pewien (np. dane osobowe) wypełnij przed przyjściem do OPS. Bardzo ważny jest komplet załączników. Brak choćby jednego dokumentu skutkował będzie koniecznością jego uzupełnienia, a więc przedłuży czas oczekiwania na decyzję.

Formularze wniosków wydawane będą od 15 marca w:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c
  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1
  • w godzinach: poniedziałki 7:00-17:00,  w pozostałe dni 7:00-15:00

Wzory można też pobrać za pośrednictwem internetu: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/wniosek_500.docx

Dla kogo pieniądze?

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  program „Rodzina 500 +” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzina z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Plakat Rodzina 500+