Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

POSTANOWIENIE NR 117/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 115/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 114/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 109/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 103/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

UCHWAŁA NR 199/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 102/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 100/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

WYBORY PREZYDENTA RP - SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - PREZENTACJA

Postanowienie Nr 92/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy komisji obwodowych

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 195/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 czerwca 2020 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 190/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ z dnia 9 czerwca 2020 r. o wyznaczeniu miejsc na obszarze Miasta i Gminy Olkusz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 11 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II nr 80/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Olkusz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 

UCHWAŁA Nr 166/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 163/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 162/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Informacja z dnia 8 czerwca 2020 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

UCHWAŁA NR 133/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020roku

 

 

UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zakończeniu procesu wyborczego dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Postanowienie nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Olkusz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie nr 16/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 12 lutego 2020 r. o wyznaczeniu miejsc na obszarze Miasta i Gminy Olkusz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.