Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W przeddzień 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau – 26 stycznia - odbyło się spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy z byłymi więźniami. Wcześniej Para Prezydencka i Ocalali wspólnie uczestniczyli w Mszy świętej.

O tym, jak ważne jest odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji w firmie rodzinnej, opowiadali specjaliści w tej dziedzinie na spotkaniu zorganizowanym 27 stycznia przez burmistrza Romana Piaśnika i olkuski oddział Izby Przemysłowo-Handlowej. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień o podstawach planowania sukcesji oraz debaty na temat roli fundacji rodzinnych i rad nadzorczych w firmach rodzinnych.

Dzięki nowoczesnej technice można wędrować Srebrnym Szlakiem Gwarków Olkuskich, po którym oprowadza nas wirtualny przewodnik ze specjalnej bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja, podobnie, jak cały szlak gwarków, została zrealizowana na zlecenie olkuskiego magistratu.

Kosmiczne z książką, aktywne pod dachem i na świeżym powietrzu, kreatywne i zagadkowe – takie będą tegoroczne ferie dla wszystkich uczniów, którzy skorzystają z oferty Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Z pewnością nie będzie czasu na nudę. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w najbliższą sobotę!

O tym, jak ważne jest odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji w firmie rodzinnej, przekonali się wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają ją już za sobą. Przekazanie sterów nowemu pokoleniu nie zawsze odbywa się bezproblemowo, co potwierdzają przykłady, w których procesy te poważnie zachwiały zdrowymi firmami. Na specjalne zaproszenie burmistrza Romana Piaśnika i olkuskiego oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej o sukcesji rozmawiać będą autorytety w tej dziedzinie. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2020 roku o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

W ostatnią sobotę stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się tradycyjna, choć jednocześnie ciągle niezwykła i wzruszająca, uroczystość wręczenia Nagrody Szlachetnego Serca Cordis Nobilis za 2019 rok. Jest ona przyznawana osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych. Tegorocznymi laureatami zostali: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu, Jerzy Cebo, Aleksandra Pyż oraz Profesor Krzysztof Urbaniak.

Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich zaprasza na  Spotkanie olkuskich środowisk senioralnych w ramach Projektu Małopolski Tele-Anioł.

W ubiegłym roku zwiększyła się liczba ludności Miasta i Gminy Olkusz. To dobry prognostyk, gdyż gminy podobne do naszej zmagają się z odpływem mieszkańców do dużych miast.

Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz- II etap” w ramach Regionalnego  Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego. To już kolejne tego typu działanie, mające na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Olkusz.

Dokładnie przed 75 laty, 20 stycznia 1945 roku, Olkusz opuściły ostatnie oddziały armii niemieckiej. Dla mieszkańców Olkusza zakończył się tragiczny czas okupacji hitlerowskiej. Pamięć o wszystkich mieszkańcach Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy zginęli podczas II wojny światowej, władze miasta okazały symbolicznymi zniczami oraz kwiatami, które stanęły przy pomniku „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939 – 1945" w Parku Miejskim oraz pod kolumnadą na cmentarzu wojskowym.

Ponad 470 tys. złotych – na tyle opiewa wartość inwestycji drogowych, których realizacja zakończyła się jeszcze w 2019 roku. Sprzyjająca pogoda pozwoliła sfinalizować prace w Niesułowicach, Pazurku oraz w Olkusz, przy ul. Witosa i Bylicy.

„Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne-spr. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0193/18-00-XVII/60/FE/19 została podpisania w dniu 8 lipca 2019 r.

Kiedyś to były święta… Łatwo nas o tym przekonał 17 stycznia Czesław Mozil – piosenkarz, kompozytor, akordeonista, człowiek o czarującej osobowości.

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców
oraz gdzie można uzyskać dane o jakości powietrza