Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18  realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Duża część zaplanowanych na ten rok miejskich inwestycji doczekała się już odbioru technicznego. Przebudowy i remonty dróg, parkingów, chodników i placu targowego są prowadzone jednocześnie na olkuskich osiedlach i w sołectwach. W ostatnich dniach zakończyło się kilkanaście zadań, które były wyczekiwane przez mieszkańców Olkusza i podolkuskich wsi. Łączna wartość zakończonych 13 zadań to 2,6 miliona złotych. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania. Dla zmotoryzowanych mieszkańców istotną informacją jest powstanie 237 nowych miejsc postojowych. Jak zapowiadają władze gminy – na tym nie koniec.

Wakacyjne mecze (sparingi) KS ,,OLKUSZ'' IV LIGA na ,,Czarnej Górze'' w Olkuszu

Olkuskie sołectwo Zederman zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Konkurs organizowany jest przez Województwo Małopolskie. Nagroda pieniężna w wysokości 60 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca jest formą docenienia Zedermana za zaangażowanie w sukcesywne podnoszenie jakości życia na wsi poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu dołączył do elitarnego grona instytucji mogących poszczycić się certyfikatem „Przyjazny Urząd”. Kapituła IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej „PRZYJAZNY URZĄD” doceniła jakość pracy olkuskiego magistratu, wprowadzone udogodnienia dla klientów urzędu oraz sposób informowania mieszkańców o podejmowanych działaniach.

Osoby odwiedzające olkuski rynek w upalne dni mogą nie tylko ochłodzić się pod wodną kurtyną, ale również napić się wody z nowego zdroju ulicznego. Bezpłatna woda pochodząca z ujęć triasowych i jurajskich nowego systemu zaopatrzenia w wodę dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, które zapewniło zdrój i potrzebną do niego infrastrukturę. Podobne zdroje stanęły również w ważnych miejscach komunikacyjnych w Bukownie, Bolesławiu i Kluczach. Oficjalne przekazanie zdrojów w obecności włodarzy partnerskich gmin i władz olkuskich wodociągów nastąpiło w czwartek w każdej z miejscowości. Mieszkańcy otrzymali bidony sportowe z logo Srebrnego Miasta i Wodociągów.

Znajdź godzinkę w tygodniu dla siebie i weź udział w akcji „Joga na trawie – Olkusz”, którą organizuje dla mieszkańców klub Urban Fitness przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Rada Miejska w Olkuszu uchwaliła absolutorium dla burmistrza Romana Piaśnika, jednocześnie akceptując wykonanie budżetu gminy Olkusz za rok 2017. Wśród najważniejszych kwestii podkreślanych w sprawozdaniu finansowym oraz docenionych przez radnych znalazły się wydatki inwestycyjne w kwocie przekraczającej 10 mln zł, 9 mln zł nadwyżki budżetowej oraz konsekwentna spłata zadłużenia.

Świadczenie Dobry start (300,00 zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego)

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Za sprawą szczęku rycerskiego oręża i huku armat przez dwa dni widzowie XIV Turnieju Rycerskiego na zamku w Rabsztynie mogli przenieść się do czasów średniowiecza, obserwować rycerskie zmagania i wziąć udział we wspólnej zabawie.

Sukcesem Gminy Olkusz zakończyły się dwa konkursy o środki zewnętrzne na działania związane z pomocą społeczną. Kwota 536 tys. zł zostanie przeznaczona na pomoc osobom, które mają problem z dostosowaniem się do wymogów rynku pracy oraz na usprawnienie organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, którego zadaniem jest wspieranie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Logo

 

„Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

          

Gmina Olkusz wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów Szkół Podstawowych w 2018 roku”. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               w Krakowie została przyznana dotacja w wysokości 20% faktycznych kosztów kwalifikowanych zadania.  Efektem ekologicznym Zadania jest profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu województwa małopolskiego o przekroczonych standardach jakości środowiska. Z wyjazdu na „zieloną szkołę” skorzystało  200 uczniów z 5 szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 9 maja do 20 czerwca 2018 roku. Uczniowie przebywali na terenach nadmorskich, gdzie realizowano program dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczy, program profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej.

 

Już w najbliższy piątek 6 lipca na olkuskiej scenie plenerowej na Rynku zagra zespół Po Burzy. Od godziny 19:00 serce miasta wypełni się poezją śpiewaną i wspaniałym brzmieniem instrumentów. Dobra muzyka na żywo na klimatycznej starówce to dobry plan na piątkowy wieczór.

74 nowe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii powstaną w Gminie Olkusz, która przystąpiła do zrzeszającego 35 gmin z województwa małopolskiego projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Ponieważ projekt znalazł się na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania, wszystkie zaplanowane instalacje powstaną przy udziale środków unijnych. Ich wartość to ponad 1,3 miliona złotych, z czego dofinansowanie stanowi 716 tys. zł.