Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie: warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie) w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2019 r. pn.”Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. T. Kościuszki od sk. ul. K.K. Wielkiego do sk. ul. Szpitalna w dniu 05.06.2019 r. od godz. 6.30 do godz. 12.00

Obwieszczenie Departamentu Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – dot. m.in. działki z obrębu Troks, jedn. ewid. Olkusz

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman, Kogutek w dniu 28.05.2019 r. od godz. 7.30 do godz. 14.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Miła od nr 38 do 56a, ul. Nowowiejska od nr 25a do nr 63 w dniu 30.05.2019 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu na obszarze województwa małopolskiego burz z opadami deszczu od godz. 11:00 do godz. 21.00 dnia 28.05 br.