Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej w Olkuszu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, obejmujący swoimi granicami m. in. teren po byłej fabryce OFNE przy Al. 1000 - lecia

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje o badaniach ankietowych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki od godz. 7:00 – 11:00, środy - od 8.00 do 12.00, wtorki i czwartki od 11.00 do 15.00, piątki od godz. 7:30 do 11:30.

Więcej informacji: TUTAJ