Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Witeradowska, ul. Okrzei, ul. Asnyka w dniu 17.06.2019 r. od godz. 12.00 do godz. 18.00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu odlewni zlokalizowanych w miejscowości Osiek k. Olkusza” na działkach nr ew. gr. 559/1, 559/2

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. K.K. Wielkiego od sk. ul. Fr. Nullo do nr 29 strona północna w dniu 18.06.2019 r. od godz. 6.00 do godz. 11.00

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. całkowitego zakazu uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Miasta i Gminy Olkusz

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ORAZ SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. K.K. Wielkiego od sk. ul. Fr. Nullo do nr 27 strona północna w dniu 15.06.2019 r. od godz. 7.00 do godz. 12.00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zespołu zaporowo – upustowego KZ1333 Zederman na Gazociągu DN500 MOP5,0MPa relacji Zederman – Tworzeń na działkach nr ew. 380/7, 380/10"