Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0853ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 24.01.2020 r. do 13.02.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 10.01.2020r. do 31.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Olkuszu.

Informacja o wykazie nieruchomości przy ul Wspólnej (obręb Pomorzany) o łącznej powierzchni 1,6255 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  obok pok. 211 w dniach od 20.12.2019r. do 10.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Informacja o wykazie nieruchomości  o łącznej powierzchni 0,3854 ha przy ulicy Wspólnej (obręb Pomorzany) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu