Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 21.06.2019r. do 12.07.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  21.06.2019r. do 02.08.2019r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 07.06.2019r. do 28.06.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących działki nrnr 1570, 1577 o łącznej powierzchni 6,6595ha położone w Niesułowicach z przeznaczeniem pod uprawy rolne - na czas określony tj. do 31.12.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 31.05.2019r. do 21.06.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia